Azev 发表于 2018-3-26 22:32:29

(目前限制于1.8.9)保存喜欢的建筑Mod 不喜勿喷

                                                   当我们遇到自己喜欢的建筑了怎么办?
                                                   不用担心现在这个Mod解决问题!
                                                                                       转自---youtube
                                                                              
                                                                                                          ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
                                                                                                          上图是此Mod的控制设置界面可参考设置
                                                                                                               
                                                                                                         ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
                                                                                       上图是效果图(因为没有什么好建筑只能随便弄一个红石大炮)
                                                                                                                      (好像暴露了什么:p)
                                                                                                   
                                                                                                         ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
                                                                                                 上图是复制建筑的红点和蓝点(与创世神一样的意思)
                                                                                                   (比如红点:建筑的左上角   蓝点:建筑的右下角)
                                                                                                                        (坐标需要自己输入)
                                                                                                   
                                                                                                         ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
                                                                                                         (1,设置完红点和蓝点的坐标之后把OFF点成ON)
                                                                                                         (2,在黑色的区域输入自己想要的名字)
                                                                                                         (3,然后保存自己想要的建筑)
                                                                                                 补:   (下图是保存的文件位置)
                                                                                                            

                                                                                                   
                                                                                                         ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
                                                                                                             (上图是调整建筑的位置和方向)
                                                                                                (有一些功能楼主还没摸索明白各位老爷自己发掘吧)


[介绍到此结束希望各位老爷能满意!

                                                                                    链接在此:

Azev 发表于 2018-3-26 22:35:56

第一次发帖不整齐希望老爷们别建议。

影杀喋血 发表于 2018-4-27 18:52:32

不错的

下午好低 发表于 2018-5-8 20:57:40

是你自己做的嘛

芃芃小然 发表于 2018-7-8 09:27:58

好棒

凯乐jiy 发表于 2018-7-11 10:17:58

Azev 发表于 2018-3-26 22:35
第一次发帖不整齐希望老爷们别建议。

地址在哪

创世梦-Axlng 发表于 2018-7-12 17:17:36

喜欢的材质包= =

加菲喵で 发表于 2018-7-12 18:57:09

现在如何安装mod啊
页: [1]
查看完整版本: (目前限制于1.8.9)保存喜欢的建筑Mod 不喜勿喷