FFSDDFSFD 发表于 2019-9-14 08:05:31

卡在mojang加载页面闪退

卡在mojang加载页面闪退日志

易小兵 发表于 2019-9-14 08:35:23

楼主您好。非常感谢您对游戏的支持!游戏中给您带来得诸多不便敬请谅解!根据您反馈的需求,这边已登记记录,需要您在客服专区再次申诉会有技术人员更好的帮助您解决该问题http://gm.163.com/,感谢您的反馈~!                                                                               

1a2s3d4f1 发表于 2019-9-14 10:04:53

更新显卡驱动,具体可以百度(更新显卡驱动)

方块宫宇 发表于 2019-9-14 17:35:22

您的反馈已收到!感谢您的反馈~
页: [1]
查看完整版本: 卡在mojang加载页面闪退