Aran_Tiska 发表于 2017-10-11 18:00:52

无事发生过还行.jpg

micky夏莹 发表于 2017-10-11 18:17:19

23333!!

天道圣清 发表于 2017-10-11 18:52:05

五金锭啊!

Nezero 发表于 2017-10-11 19:52:03

66666666666666666666666666666666666666666666

人走茶凉爱飞鱼 发表于 2017-10-11 21:08:30

日常回贴

昵称。。 发表于 2017-10-11 23:10:42

金锭

烦惑 发表于 2017-10-11 23:29:59

改名而已无所谓

阿良MC控心 发表于 2017-10-12 00:32:59

这是谁想出来了.太奇葩

VarietyAir 发表于 2017-10-12 00:57:18

钻→金 , 莫名其妙感觉自己的钱变少了

王的威灵 发表于 2017-10-12 09:49:54

先拿5个钻石吧

王的威灵 发表于 2017-10-12 09:50:52

啊不,是金锭

spore_zhanji 发表于 2017-10-12 19:22:22

为什么不改成煤炭qwq

忘憶 发表于 2017-10-12 19:38:02

背锅的西瓜,算了拿金锭走人。

mc1438a 发表于 2017-10-14 11:34:35

拿锭锭惹    awa

逍遥sky 发表于 2017-10-15 21:21:54

。。。。
页: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16
查看完整版本: 【公告】论坛“钻石”正式更名为“金锭”