MC_小歪 发表于 2017-9-29 19:58:43

先拿走5金锭,回去做把金稿和金剑,美滋滋~

老骚昂 发表于 2017-9-29 20:40:54

五金定到手

☆迪 发表于 2017-9-29 21:05:27

回帖居然有金锭{:滑稽S:}

Zi_Kun_Boy 发表于 2017-9-29 21:21:21

干得好砖头!

Resent 发表于 2017-9-29 21:23:04

MCBBS回帖奖励也是金锭
似乎...

砖头 发表于 2017-9-29 21:25:18

Resent 发表于 2017-9-29 21:23
MCBBS回帖奖励也是金锭
似乎...
{:阴险S:}给你个图片,自己体会

xuanjie 发表于 2017-9-29 21:31:42

这么6?

xuanjie 发表于 2017-9-29 21:32:08

666

jdsoi 发表于 2017-9-29 21:33:30

...

王者之战King 发表于 2017-9-29 21:44:58

领一波钻……啊呸(说顺口了2333),领一波金锭{:滑稽S:}。
话说会不会有金粒啊?{:滑稽S:}

砖头 发表于 2017-9-29 21:47:31

王者之战King 发表于 2017-9-29 21:44
领一波钻……啊呸(说顺口了2333),领一波金锭。
话说会不会有金粒啊?

{:阴险S:}你猜咯

闪星 发表于 2017-9-29 21:56:54

{:憨笑S:}没关系啦!

dfgdsg 发表于 2017-9-29 22:17:00

先拿走五金锭吧

梦彗業 发表于 2017-9-29 22:32:54

我可能是知道了什么{:酷S:}

Mgazul 发表于 2017-9-29 23:17:04

有没有青金石
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
查看完整版本: 【公告】论坛“钻石”正式更名为“金锭”