dd0012 发表于 2022-6-25 15:38:56

纯2b2t,没有任何指令和腐竹的限制,来这展现你的野性

新服开张,欢迎游玩
----------------------------------------------
看着别人一个个指令用的热火朝天,我不经留下羡慕的泪水【滑稽】
所以...
我整了个不一样的...

没错
此服务器除了计分板以外,没有任何指令
三界死亡掉落,拆家,堵泉————其他服务器没有的,这里都有【除了指令..】
----------------------------------------------
在这个善恶交织的大陆上活下去!
----------------------------------------------
题外话:我天,好羞耻的言论
服务器号 51699500
页: [1]
查看完整版本: 纯2b2t,没有任何指令和腐竹的限制,来这展现你的野性